Institut Oftalmològic del Vallès realitza el procediment amb les millors garanties, gràcies a la seva tecnologia avançada i a les seves instal·lacions d’última generació.

Els pacients afectats per l’opacitat de la lent intraocular després de la intervenció de cataracta, poden patir pèrdua de visió en el moment de la cirurgia impedint la millora d’aquesta. Aquest fet genera problemes de visió borrosa i disminució de vista que solen aparèixer mesos o anys després de la intervenció, la solució s’obté amb aquest tractament que és ràpid, segur i, normalment, els resultats són immediats.

El tractament amb Yag làser efectua un petit forat en la càpsula de la lent, possibilitant de nou el pas de llum, i permetent d’aquesta manera la recuperació de la vista perduda. Aquest procés es realitza sense dolor ni riscos d’infecció.

Informi’s de les condicions de la intervenció al nostre centre de Granollers.